+38 048 71-79-872
ozoneinfo@yahoo.com

Contacts

Econika Medical Engineering

Econika medical engineering office

E-mail: ozoneinfo@yahoo.com

            info@ozonetherapy.org


SPE “Econika medical engineering” addresses:

Laboratornaya str.1N, Odessa, Ukraine, 65037

  1. +380675573473

email. ozoneinfo@yahoo.com


Chairman SPE “Econika medical engineering”:

Nazarov Eugeny Ivanovich

email: nazarov@ozonetherapy.org

ph: +380675573473